Wat is NLP ?

Wat is NLP ?

NLP is de ‘studie van excellentie’

nlp opleidingen cherubNLP de afkorting van Neuro-Linguïstisch Programmeren, is een razend efficiënte methode om jezelf en anderen te begrijpen. Om communicatie met jezelf – ja iedereen ‘praat’ met zichzelf – en anderen tot een optimaal niveau te brengen. Om succesvol te denken.Om belemmerende gevoelens te keren. Om ideeën die gedateerd zijn, maar die je desondanks en – tegen beter weten in – koestert, te vervangen door ideeën die je verder brengen. Om gedachten die je als het ware vastzetten, weer in beweging te zetten.

Oeps, dat zal wel moeilijk zijn! Is dat wel te leren?

NLP is juist ontworpen om met gemak te leren begrijpen en ook toe te passen.

Het kwam een beetje raar tot stand

Het was begin jaren 70 van de twintigste eeuw aan de Universiteit van Californië, Santa Cruz.

Richard Bandler was er student en tegelijkertijd werkte hij bij een uitgeverij van psychologische en therapeutische boeken. In het magazijn ontdekte hij stapels videotapes met opnames van Fritz Perls, de Gestalt Therapeut. De opnames bevatten sessies met cliënten. Bandler raakte geboeid door de aanpak van Perls en door de snelheid waarmee hij zijn cliënten op de rails hielp. Het was in die jaren nog gebruikelijk dat therapeuten en psychiaters hun cliënten jarenlang op de sofa hielden, terwijl er nauwelijks voortgang te bespeuren viel. Wat deed Fritz dan anders?

Fritz Perls-je spelen

Richard Bandler besloot het uit te testen. Op speciale groepsbijeenkomsten (sensitivity trainingen) waar studenten in groepsprocessen begeleid werden, begon Bandler ‘Gestalt’-sessies te doen. Hij speelde Fritz Perls tot en met diens Duits-Joodse accent aan toe. Het rare was, dat zijn gespeelde sessies uitermate succesvol waren.

Wat maakte dan dat deze nagespeelde ‘copy-cat’-sessies succesvol waren?

Bandler had er geen antwoord op. Zijn vriend, medestudent en oorlogsveteraan (Vietnam) Frank Pucelik had er ook geen verklaring voor. Ze bedachten dat het toch iets te maken moest hebben met ‘taal’, met de woorden die Perls bezigde. Vandaar dat het hun het beste leek om de jonge, hippe en geniale professor linguïstiek, John Grinder, erbij te halen. Een schot in de roos!

Het zat ‘m in de ‘taal’

Het zat ‘m dus in de taal. Nee, niet in het nageaapte accent dat Bandler gebruikte, maar letterlijk in de taal. Bandler was zo vertrouwd geraakt met Perls’ aanpak, dat hij automatisch (en met een nog groter slagingspercentage) zijn ‘cliënten’ te woord stond in de woord- en taalkeuze van Frits Perl. Maar alles wel en goed, hoe zit dat dan? Nou dat is het leuke: Professor John Grinder herkende in de Gestalt Therapie woordkeus dingen die hij kende als ‘taalpatronen’. Hij was expert in de Generatieve Grammatica van Noam Chomsky. Met die kennis herleidde hij al spoedig hoe het kwam dat de aanpak van Perls succesvol was.

Samen met Pucelik en Bandler ging Grinder aan de slag om deze taalpatronen bruikbaar te maken voor iedereen, zonder dat men hiertoe een langdurige taalstudie hoefde te doen. De ontwikkeling van het meta-model – de basis van NLP – werd een feit Dat is interessant toch? Dat de taal een sleutel tot succes kan zijn. Op een andere manier dan je misschien denkt. Niet de ‘inhoud’ van wat men zegt is van belang, maar de taalpatronen die men inzet… Tja, dat zegt nog steeds niets. Het is niet om NLP mysterieuzer te maken dan nodig, maar het uitleggen van hoe dit dan werkt en wat het oplevert is heus een kwestie van ondervinden.

Jarenlange studie en toetsing door de meta-kids

In de periode van ‘zoeken-naar-wat-werkt-en-wat-niet’, maakte het drietal gebruik van medestudenten. Al snel stonden er zo’n 10-12 medestudenten bekend als de ‘meta-kids’. Door hun niet-aflatende inspanning kon er een model-der-modellen ontstaan. Men noemde dit ‘Meta’. Meta, het meta-model, werd een instrument om in communicatie uit te vissen wat mensen met hun woordkeus precies bedoelden. En ook wat mensen onbewust  aan hun taalgebruik laten horen hoe het komt dat ze ‘in de problemen’ zitten. Het meta-model is een uitzonderlijk magisch model, dat ten grondslag ligt aan het succes van NLP

NLP opleidingen

Wat zijn de mogelijke opleidingen om NLP te leren?

NLP Practitioner opleiding

Dit is de opleiding waarin zo’n 80% van alle NLP kennis wordt verstrekt. Cherub-opleidingen zijn gestoeld op de kennis die Angélique de Graaff rechtstreeks gehaald heeft bij alle drie de grondleggers van NLP.  Zij is getraind in ‘inductief lesgeven’. Een manier die het mogelijk maakt dat studenten in korte tijd kunnen leren en ‘verteren’ wat hen wordt bijgebracht. Het geleerde is om op jezelf toe te passen en de wereld om je heen te leren begrijpen.

NLP Master Practitioner opleiding

De laatste 20% aan nieuwe kennis komt erbij. Tegelijkertijd wordt de kennis verdiept en de inzichten vergroot. Wat je in de master practitioner leert, leer je ook toe te passen op mensen om je heen.

NLP Trainer en Public Speaker opleiding

Een heel intensieve, vrolijke, uitdagende, korte opleiding om met  plezier en vol zelfvertrouwen voor groepen te staan en kennis op elk gebied, maar ook van NLP, over te dragen.

Hoe lang duurt een opleiding?

De opleidingen die Cherub verzorgd zijn kortdurende, high-impact opleidingen. Kort omdat in de lesmethode de inductieve leerstijl van Richard Bandler vervlochten zit. De trainer, Angélique de Graaff, was reeds jarenlang NLP-trainer en NLP-trainerstrainer en gaf indertijd 15-daagse opleidingen. Met veel plezier. Het was nadat ze gestudeerd had bij Richard Bandler dat ze zijn aanpak koos en daarmee haar studenten in een versneld leerproces dezelfde opleidingen in 8 dagen kon aanbieden.