Over NLP

NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren, NLP, is een verzameling modellen en technieken die je helpen om een bewust en authentiek leven te leiden. Een leven dat is afgestemd op wie je echt bent en op wat je in dit leven wilt bereiken.

nlp cherubNLP is de sleutel die je nodig hebt om te ontdekken wie je bent en hoe je in elkaar zit. En vooral hoe je de minder constructieve aspecten van jezelf kunt omzetten in adequate, effectieve delen. Een van de talrijke definities van NLP is:
Neuro Linguïstisch Programmeren is een houding en een methode die een reeks technieken met zich meebrengt, die op hun beurt gewenste veranderingen teweegbrengen.

Ontstaan van NLP In 1970 ging Richard Bandler, een jonge student van 20 samenwerken met John Grinder, een professor in linguïstiek. Zij begonnen met het bestuderen van succesvolle therapeuten. Zij stelden zich hierbij de vraag ‘Wat doen deze succesvolle mensen anders dan diegene die geen of minder succes hebben’? Verginia Satir (grondlegster van de Family Therapy) en Fritz Perls (grondlegger van de Gestalt Therapy), waren de eerste van een aantal therapeuten die zij bestudeerden. Vervolgens richtten Bandler en Grinder zich op Gregory Bateson en Milton Erickson.

Binnen 2 jaar begon Neuro Linguïstisch Programmeren vorm te krijgen.   Bereik je doel met NLP NLP brengt je van de huidige (ongewenste) situatie naar de gewenste situatie.
De vragen die jij je hiervoor moet stellen zijn:
– Wat wil ik bereiken? Wat is de gewenste situatie?
– Waar ben ik nu? (wat doe, kan, geloof, denk en voel ik?) Wat is de huidige situatie?
– Wat houd mij tegen om mijn doel te bereiken? Welke hindernissen ervaar ik?
Neuro-linguïstisch Programmeren (NLP) is een model voor doelgerichte verandering, waarin de innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens centraal staan.